VEFA LİSESİ EĞİTİM VAKFI OLAĞAN GENEL KURULU 22.ARALIK.2016 TARİHİNDE TOPLANIYOR

Bir Fidan da Senin Olsun
9 Nisan 2013
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN
31 Aralık 2016

VEFA LİSESİ EĞİTİM VAKFI OLAĞAN GENEL KURULU 22.ARALIK.2016 TARİHİNDE TOPLANIYOR

VEFA  LİSESİ  EĞİTİM  VAKFI   olağan  Genel  Kurulu  22.Aralık.2016  Perşembe  günü  saat  18.00 ‘ de  VEFA  LİSESİ   konferans  salonunda  toplanıyor,  Birinci  toplantı  olan  07.Aralık.2016  tarihinde  katılım  olmadığından  bu  toplantı  Çoğunluk  aranmaksızın  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşecektir. Tüm  Mütevelli  Üyelerimizi  bekliyoruz.

GÜNDEM , 

1 – Yoklama  , Açılış ve  Saygı  duruşu

2- Divan  Heyeti  seçimi  ve  divan  Kuruluna Toplantı  tutanaklarını imza yetkisinin  verilmesi

3- Tüzük  gereği Mütevelli  Üye  olarak Yönetim  Kurulu  tarafından teklif  edilen üyelerin  üyeliklerinin kabulünün  oylanması ,

4 – Yönetim Kurulu Faaliyet ve  Mali  raporlarının  okunması ,

5 – Denetleme Kurulu  Raporunun  okunması ,

6 – Raporlar  üzerinde görüşme ,

7 – Yönetim ve  Denetleme  Kurullarının ayrı  ayrı  ibrası.

8 – Vefa Lisesi  Eğitim Vakfına Tekirdağ İli , Saray İlçesinde  alınmış olan  arsamız üzerine Her  türlü inşaat  yapılması konusunda Yönetim Kuruluna  yetki verilmesinin  görüşülmesi ve  kabulü,

9 – Yeni  Çalışma  dönemi tahmini Bütçesinin okunması , görüşülmesi ve  fasılları  arasında  aktarma yetkisinin Yönetim kuruluna  verilmesi koşuluyla kabulü ,

10- Yönetim Kurulu  Asıl ve  Yedek üyelerinin  seçimi

11- Denetleme Kurulu  asıl ve  yedek  üyelerinin seçiçi ,

12- Dilekler  ve  kapanış .